Close
Free HTML5 Bootstrap Template

nefro.barnlakarforeningen.se Review:

http://medicalsystems-service.com/n/nefro.barnlakarforeningen.se.html

Categories

 

Svensk Barnnefrologisk Förening - Svensk Barnnefrologisk förening är en delförening under Svenska Barnläkarföreningen, BLF.

 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/om-oss/ Om oss - Svensk Barnnefrologisk Förening - Välkommen till hemsidan för Svensk Barnnefrologisk förening. Här finns bland annat information om föreningen och dess styrelse, vårdriktlinjer framtagna av föreningen, kalendarium över kurser och konferenser samt en del användbara länkar.V...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/om-oss/foreningen/ Föreningen - Svensk Barnnefrologisk Förening - Protokoll från årsmötet den 3 november 2015 i samband med årets seminarium på Bosön finns nu att läsa, se protokoll.Vid årsmötet beslutades om nödvändiga stadgeändringar, se stadgar.Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 , se verksamh...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/om-oss/styrelse-valberedning/ Styrelse & valberedning - Svensk Barnnefrologisk Förening - StyrelseOrdförandePer Brandströ[email protected] Silvias Barn- och ungdomssjukhus, GöteborgSkattmästareZivile Béká[email protected]åne Universtitetssjukhus, LundSekreterareSimon Rundqvists...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/om-oss/stadgar/ Stadgar - Svensk Barnnefrologisk Förening - Antagna 1987-12-02, reviderade 2008-10-14 samt 2015-11-03 §1 Föreningen utgör en sammanslutning av svenska läkare med aktivt intresse inom pediatrisk nefrologi.§2 Svensk Barnnefrologisk förening är en delförening inom Svenska Barnläkarf�...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/ Vårdprogram - Svensk Barnnefrologisk Förening - För synpunkter eller frågor, ta kontakt med ansvariga för respektive vårdprogramVårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015Camilla Malm, Märta Englund, Maria Herthelius, Kajsa Åsling-Monemi, Magdalena FossumUVI-...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/makroskopisk-hematuri/ Hematuri hos barn - Svensk Barnnefrologisk Förening - Anamnes Trauma Hereditet för njursjukdomar inklusive njursten samt koagulation rubbning Föregående och aktuell infektionStatus Bukpalpation Yttre genitaliaLab Urinsticka, urinodling.Sedan ev cystit uteslutits Aktuell v...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/henoch-shonlein-nefrit/ Henoch Shönlein nefrit - Svensk Barnnefrologisk Förening - Henoch-Schönlein nefrit, 2012Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkers...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/hypertoni/ Hypertoni - Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn - utredning och behandling, 2006Ingrid Sjöberg, Lund; Svante Swerkersson, Göteborg; Kajsa Monemi Åsling, Stockholm; Ulla Holtbäck, Stockholm
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/iga-nefrit/ IgA nefrit - Svensk Barnnefrologisk Förening - IgA nefrit, 2012Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.Ansvariga: Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson,...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/nefrotiskt-syndrom/ Nefrotiskt syndrom - Svensk Barnnefrologisk Förening - Nefrotiskt syndrom, 2012Sverker Hansson, Göteborg; Kajsa Åsling Monemi, Stockholm; Svante Swerkersson, Skövde; Maria Herthelius, Stockholm
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/njursten/ Njursten - Svensk Barnnefrologisk Förening - Vårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015Camilla Malm, Märta Englund, Maria Herthelius, Kajsa Åsling-Monemi, Magdalena Fossum
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/urinvagsinfektioner-hos-barn-uvi/ Urinvägsinfektion (UVI) hos barn - Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI -riktlinjer Urinvägsinfektion hos barn UVI Algoritm A UVI hos barn <2 år - DMSA UVI Algoritm B UVI hos barn <2år - MUC UVI Algoritm VUR Vesikouretral reflux hos barn - uppföljning UVI Algoritm Barn över 2 årAnsvarig...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/utbildning/ Utbildning - Svensk Barnnefrologisk Förening - För kurser, konferenser och andra fortbildningstillfällen, se Kalender Målbeskrivning för barnnefrologer på länssjukhus, 2013 Utbildningsguide för ST‐utbildningen i Barn‐ och Ungdomsmedicin Svenska Barnläkarföreningen 2015...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/minnesanteckningar-fran-seminarier-m-m/ Minnesanteckningar från seminarier m m - Svensk Barnnefrologisk Förening - Föreläsningsbilder från seminariet på Bosön 2015Glomerulära sjukdomar utom nefros Den friska och sjuka glomerulusen - Tryggve Neveus Komplementsystemet vid glomerulära sjukdomar - Lillemor Skattum Glomerulära njursjukdomar hos barn -�...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/litteraturtips/ Litteraturtips - Svensk Barnnefrologisk Förening - Paediatric Nephrology (Oxford Specialist Handbooks in Paediatrics) på Amazon.comSvante Swerkerssons recension i Acta Paediatrica (kräver inloggning)Clinical Pediatric Nephrology (Amazon.com)Informa Healthcare, 2007ISBN - 1018 4184 4470Se...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/register/ Register - Svensk Barnnefrologisk Förening - BarnnjurregisterVi har nu ett nationellt web-baserat register för barn med njursjukdomar, Barnnjurregistret. Det utgår från en plattform som också används av andra nationella barnregister.För ytterligare information och tillgång till registret,...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/forskning/ Forskning - Svensk Barnnefrologisk Förening - Forskningsprojekt i sektionens regiGrad V-refluxstudienMulticenterstudie inkluderande barn 0-6 mån med reflux grad 4-5. Randomisering till antibiotikaprofylax eller Defluxinjektion. Studien är nu avslutad, publicering av artiklar att vänta under 20...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/lankar/ Länkar - Svensk Barnnefrologisk Förening - Allmäna Socialstyrelsen: ovanliga diagnoserSocialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. svenskaenures.seSvenska Enuresakademi...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2016/10/23/dagordning-till-arsmotet/ Dagordning till årsmötet - Svensk Barnnefrologisk Förening - Här hittar ni dagordning till årsmötet för Svensk Barnnefrologisk förening. Årsmötet hålls 25/10 kl 17.00 i samband med det årliga utbildningsseminariet på Bosön.
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2016/06/19/boson-2016/ Bosön 2016 - Svensk Barnnefrologisk Förening - Nu finns uppdaterat program och information för att anmäla sig till årets seminarium om njurtransplantation på Bosön 25-26/10.
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2016/01/31/kalendariet-uppdaterat/ Kalendariet uppdaterat - Svensk Barnnefrologisk Förening - Nu är kalendern uppdaterad med flera spännande kongresser, kurser och utbildningsdagar.Föreningens utbildningsseminarium på Bosön blir i år 25-26 oktober och handlar om njurtransplantation.
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2016/01/31/trimetoprim-kommer-fortsatt-finnas-tillganglig-som-oral-losning/ Trimetoprim kommer fortsatt finnas tillgänglig som oral lösning - Svensk Barnnefrologisk Förening - Styrelsen meddelar:Det kom under hösten ett meddelande om att Trimetoprim oral lösning skulle försvinna från den svenska marknaden under våren 2016. Simon Jarrick  i Örebro engagerade sig hårt i denna fråga, med stöd från oss i styrelsen. V...
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/2015/11/02/nytt-vardprogram/ Nytt vårdprogram - Svensk Barnnefrologisk Förening - Nu är sidan uppdaterad med nytt vårdprogram för njursten.Vårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015
 • http://nefro.barnlakarforeningen.se/kalender/6th-mini-symposium/ 6th Mini-Symposium on Pediatric Nephrology - Svensk Barnnefrologisk Förening - The Sixth Mini-Symposium on Pediatric Nephrology Date: Friday November 4th, 2016Venue: Dept. of Physiology and Pharmacology, Karolinska InstitutetAdress: Nanna Svartz Väg 2, 17165, Solna (Library)Google Map: https://goo.gl/maps/zL4pjF7MV2...

  Country: 195.74.38.63, Europe, SE

  City: 18.056 , Sweden

 • Amazon Customer Miss P - Falling for the best man romance mixed with a doctor and rock star romance.

  Believe was my first book by Katie Delahanty so I had no idea what to expect from this book, only getting drawn in by the blurb, but overall I enjoyed this book. This falling for the best man romance is mixed with a doctor and rock star romance.

 • lildimplechick - SUPER COMFORTABLE!

  This bra is extremely comfortable--no wire, no tags, and thinly padded. It's comfortable enough to wear to sleep and I swear when I'm wearing this bra, it's like I'm wearing no bra at all because it's that comfortable! It's also pretty cute with lace on the bottom. I highly recommend!!!

 • PistolShrimp - Rubbed in Silky Smooth

  This product is very simple. There is no aroma and is a slightly different feel than your normal shea butter purchases. I have eczema of the hands and am constantly looking for a product to keep my hands moisturized and hydrated. If i do not keep them hydrated they begin to dry and crack. This product caught my attention since it was pure shea butter. I have used many different shea butter products in the past and figured i would give this one a try. I like this because it is simple, i can scoop a tiny dime size amount out of the container and massage into my hands. The product leaves an oily texture on yours hands which is expected, it is not a synthetic product that has alcohols in it to dry it quickly (defeats the point of a moisturizer). After about 5-10 min it absorbs in nicely and don't have to worry about the residue. I have been using this product for the past couple days and it has been working great. I can see my hands starting to heal nicely and not have the dried itching sensation that comes with the eczema. I would suggest this to people looking for a simple moisturizer and/or massage butter. It is a great texture and feel just remember there is no added scents to it, that would need to be done on ones own. This product gets 4 stars since the initial bit scooped into the hand has a gritty feel until it is warmed/rubbed in nicely.